• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Romano-Catolica Braila

Biserici Romania - Biserica Romano-Catolica Braila

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Biserici Romania - Biserica Romano-Catolica Braila reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Biserica Adormirea Maicii Domnului - Biserici Romania - Biserica Romano-Catolica Braila.


Parohia Romano Catolicã din Brãila a fost înfiintatã în anul 1835. Între 1835 1842, preotul Bernard Fontanel, franciscan, locuieste într o casã închiriatã unde instaleazã capela si începe matricolele parohiale. În 1837, obtine un loc de cimitir, iar de la Printul Alexandru Vodã Ghika cere loc pentru bisericã. Pe locul obtinut se construieste o capelã si o casã pentru locuinta preotului. Pãrintele Ambrozie Bogdanfi, franciscan, a construit actuala bisericã în 1855, care a fost renovatã în 1925. 

Biserica este construitã în stil romanic si este fãcutã din cãrãmidã. În 1881, a fost înzestratã cu o icoanã principalã: "Adormirea Maicii Domnului", iar între 1925-1928 cu 6 vitralii. În 1931, biserica primeste în dar un altar de piatrã si marmorã, lucrat în Franta. Darul a fost fãcut de familia Jacques Vuccino. 

Actuala casã parohialã a fost construitã de pr. Ioan Knosalla; tot el aduce statuile "Inima lui Isus", "Maica Domnului", "Sfântul Iosif" si "Sfântul Anton" si apoi cele 14 frumoase statui "Calea Crucii", lucrate la Stuflesser. 
Orologiul cu 4 cadrane din turnul bisericii este primit de la München, în anul 1872. Doamna Periano dãruieste un baldachin din catifea rosie, lucrat în Cehoslovacia. În anul 1939, pr. Bronislav Palevschi aduce din Timisoara o orgã lucratã la fabrica Wegenstein, cu 13 registre. Turnul are trei clopote de dimensiuni mijlocii. 

Comunitatea catolicã din Brãila a început cu negustorii italieni, veniti din Venetia si Trieste pe la anul 1825, apoi au venit austrieci si unguri, majoritatea industriasi. Comunitatea era într-o continuã crestere si, raportându-se acest lucru Episcopului de atunci Mons. Molajoni, acesta trimite un preot din Viena. Acesta rãmâne putin timp, urmându-i abatele Fontanel. 

În 1870, Episcopul Paoli înfiintase la Bucuresti un seminar cu menirea sã formeze preoti indigeni, care, pe lângã studiile teologice, sã învete si limbile necesare spre a putea pãstori pe credinciosii de diverse nationalitãti. Din comunitatea catolicã brãileanã au ajuns preoti urmãtorii: pr. Stefan György, pr. Ioan Paskosi, pr. Ben. Volgner. 

În 1890, comunitatea numãra peste 3000 de suflete, iar în 1899, era de 3400 de credinciosi. Preotii de la Brãila pãstoreau si catolicii italieni din localitãtile Greci si Iacobdeal, pânã în 1901, când au avut preotul propriu. 

În 1903, scoala parohialã numãra 59 de bãieti, iar în 1914, avea 179. Scoala de fete a cãlugãritelor "Sfânta Maria" era frecventatã, în 1918, de 260 de eleve, iar în 1922, de 404. 

În 1925, Arhiepiscopul Alexandru Cisar a sfintit biserica restauratã si frumos împodobitã. 

În prezent, comunitatea romano catolicã din Brãila este formatã din aproximativ 640 de familii, cu un numãr de 1300 de credinciosi.

©2015 Powered by Kival Media