• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Protestantă Evanghelică Timisoara

Biserici Romania - Biserica Protestantă Evanghelică Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre BISERICA PROTESTANTĂ EVANGHELICĂ - Biserici Romania - Biserica Protestantă Evanghelică Timisoara.


O Biserică Lutherană Misionară a Poruncilor lui Dumnezeu

O Biserică Protestantă Evanghelică cu o doctrină în trunchiul comun al Reformei rezultat din învățătura Lutherană, Moraviană Boemă și Valdenză în acord cu Noul Testament. O biserică cu adevărat Evanghelic-Lutherană în slujba ta co- semnatară a Convenției Protestante Evanghelice din Europa.

Biserica noastră învață credincioșii săi Poruncile Domnului ISUS care reprezintă EVANGHELIA, regăsite în Noul Testament (potrivit Fapte 1:2), și facem distincție clară între Legea lui Dumnezeu dată Evreilor prin Moise și Evanghelie, Legea iudaică nu mai ține, ea a fost valabilă doar până la Ioan Botezătorul (Luca 16:16). Faptul că ne întemeiem credința pe Porunca Domnului așa cum o relevă Martin Luther, nu înseamnă că am fi o biserică a legii ci a Poruncii lui Hristos care așa a ordonat „și învățații să păzească tot ce Eu v-am poruncit”.

Această biserică este o Biserică Evanghelică și Lutherană și este formată în structura reglementată de art. 5 și 6 Legea 489/2006  Grupare Religioasă, potrivit legii, dar tot odată în proces de formare ca Asociație Religioasă.

Pentru anul 2021 BPE slujește în 4 parohii: Timișoara, Arad, Oradea și Gherla

 

pastor Leontiuc Marius Sebastian, diacon Nadasdy Andreas

©2015 Powered by Kival Media