• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Urziceni

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Urziceni reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea DRIDU - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Urziceni.


Istoricul: În zonă (satul Snagov-Dridu, la Metereze) a existat o mănăstire, consemnată în sec. XV. După revoluţia din 1989, credincioşii şi autorităţile locale au dorit înfiinţarea unui aşezământ monahal. Episcopia Ialomiţei şi Călăraşilor, în special PS Episcop Nifon a fost de acord, a sfinţit locul unde urmează să funcţioneze Mănăstirea şi a întreprins măsuri pentru popularea ei cu maici. Conducerea obştei a fost încredinţată PC monahii Gabriela Haraga de la Mănăstirea Brâncoveni-Olt. Cu osârdia P C stareţe şi a cuviosului părinte duhovnic Chiricuţa Corneliu, s-a ridicat o bisericuţă din lemn şi o clădire etajată din zid pentru stăreţie, chilii, trapeză, bucătărie, magazii. Este în plan construirea unui paraclis din zid şi mai târziu a unei mari biserici din zid.

Descriere: Bisericuţa construită pentru a se putea ţine slujbe până la construirea bisericii mari, este din grinzi de lemn, căptuşite cu şipci. Este în formă de navă, iar interiorul este compartimentat numai în altar şi naos. Catapeteasma este din scândură, la fel pardoseala. Are o turlă deschisă pe naos. Acoperişul din tablă. Nu este pictată, dar pereţii sunt împodobiţi cu icoane. 

Pictura: Biserica de cărămidă pictată de pictorul băcăuan Dumitru Macovei a fost ridicată şi dotată - catapeteasma, pictura, icoane.

Altele: Din şoseaua pietruită Dridu-Patru fraţi s-a construit un drum care urcă 150 metri până în Măgura pe care este construită mănăstirea. 

Accesul:

Este situată la circa 20 km S-V de Urziceni şi la 6 km N-V de gara Dridu în cazul că se merge pe şosea (Dridu-Patru Fraţi sau Dridu-Snagov). Dacă din satul Dridu facem la stânga pe dig (numai pietonal) avem de mers 4-4,5 km din gară şi numai 1 km din marginea satului. Dacă se foloseşte şoseaua Bucureşti-Constanţa, din Moviliţa se merge pe ramificaţie la stânga. Sate apropiate: Snagovul circa 1 km la sud de mănăstire (este sat aparţinător comunei Dridu), Patru Fraţi 1 km nord, Adâncata, Moldoveni, Coşereni, Maia. Aşezământul este construit la marginea unei păduri pe o colină, aproape de confluenţa râurilor Prahova şi Ialomiţa, unde s-au luptat Matei Basarab şi Vasile Lupu, luptă câştigată de domnul Munteniei. Localitatea Dridu este cunoscută în evul mediu cu numele de Didrih.

©2015 Powered by Kival Media