• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Targu Ocna

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Targu Ocna reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea MĂGURA OCNEI - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Targu Ocna.


Istoricul: Prima biserică din lemn a schitului a fost construită în 1653 cu hramul Înălţarea Domnului. În anul 1665 există cea dintâi atestare documentare despre vechimea sa, când monahia Salomeia, fiica lui Constantin Donose din Dărmăneşti, îşi dăruieşte partea ei de moştenire schitului de la Tg. Ocna, construit din lemn în 1653. Alt document care atestă vechimea schitului este hrisovul domnesc al lui Constantin Cehan Racoviţă, datat 1 ianuarie 1757, prin care se înzestrează spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, cu moşia de la Tg. Ocna, pe care se află şi schitul, care astfel devine metoc al mănăstirii Sfântul Spiridon. La această dată Schitul se reconstruieşte tot din lemn, dar cu hramul Sfântul Gheorghe. În 1803-1810 Schitul este reclădit pentru a treia oară din piatră, cu hramul Buna Vestire.

Descriere: Biserica este o construcţie masivă din cărămidă şi piatră (placată cu piatră în exterior) în formă de cruce. Altarul spaţios este luminat de o fereastră cu vitralii la est. Catapeteasma este din lemn de stejar frumos sculptat. Naosul are absidele foarte largi şi este luminat de câte o fereastră vitraliu la sud şi nord. Pe naos se află o mare turlă deschisă, poligonală în exterior, luminată de patru ferestre. Sub cornişa cupolei, de jur împrejur, are ocniţe pictate. Pronaosul spaţios este luminat de câte o fereastră la sud şi nord, iar pridvorul, închis de asemenea, este luminat de câte o fereastră la sud şi nord. Toate ferestrele sunt metalice, dreptunghiulare, terminate în arc, prevăzute cu grilaj metalic. Intrarea în pridvor se face prin vest pe o uşă din stejar, întărită metalic şi având pe faţa interioară sculptat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Din pridvor în pronaos se intră tot printr-o uşă mare din lemn de stejar, sculptată pe ambele feţe, cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil spre pridvor şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel spre pronaos. Pardoseala este din marmură.

 

Pictura: Este executată în tehnica frescă, iar icoanele tâmplei în ulei, autori fiind fraţii Petru şi Ioan Pascu. Pictarea s-a făcut între 1994 şi 1997. Faţadele exterioare au în partea superioară, sub cornişe, de jur împrejur, ocniţe pictate. Acoperişul bisericii este din tablă zincată, cu streaşină foarte largă, stil moldovenesc. Construcţia s-a făcut cu contribuţia credincioşilor de pe Valea Trotuşului şi a binevoitorilor creştini din ţară, în timpul păstoririi Episcopului Eftimie Luca al Romanului.

 Altele: Clopotniţa din zid este construită la 40 m sud de altar, cu gang de intrare şi câte două încăperi laterale.

Accesul:

          Este situată pe şoseaua Tg. Ocna-Slănic Moldova, la câteva sute de metri după trecerea podului peste Trotuş intersecţie dreapta, drum de beton prin pădure cca 3 km până în mănăstire. Din gara Tg. Ocna Salina se merge prin parcul care se scufundă, se urcă scările de beton ce dau în şoseaua Tg. Ocna-Slănic, se merge pe şosea puţin la stânga şi apoi dreapta, pe drumul betonat până în mănăstire. Aşezământul este clădit în mijlocul pădurii, pe o măgură la altitudinea de 505 m. Dacă timpul este favorabil, se poate scurta distanţa mergându-se din şosea pe o potecă prin pădure urcând pe drumul betonat, după 2 350 m ne întâmpină pe stânga o clădire masivă din piatră, cu drapelul tricolor deasupra. Este Monumentul Muzeu Măgura Ocnei, închinat eroilor din 1916-1918. Pe frontispiciul unde este o uşă şi un mic balcon din piatră este scris: Spuneţi generaţiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. (Muzeul este deschis de la 1 mai-15 septembrie, între orele 9 la 13 în sărbătorile legale şi religioase.) La 4 m în stânga este crucea de piatră a sergentului post-mortem Constantin Muşat, căzut eroic la Cosna, pe frontul Oituzului în august 1917. După ce în 1916 rămâne fără braţul stâng din umăr, refuză să fie lăsat la vatră şi luptă ca aruncător de grenade. Pe locul unde a căzut eroic, camarazii de luptă i-au ridicat în 1923 o cruce de piatră, care în 1976 a fost adusă lângă mormântul din Măgura Ocnei. În locul ei s-a construit un monument din piatră în noiembrie 1977.

 

©2015 Powered by Kival Media