• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Piatra Neamt

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Piatra Neamt reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea ALMAŞ - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Piatra Neamt.


Istoricul: Zidirea bisericii a început la o dată necunoscută, de Constantin Mavrocordat, voievodul Moldovei, fiind încheiată la 1715 de Vasile Almaş. Vitregia sorţii face ca acesta să-şi piardă soţia şi cei doi copii. Îşi va găsi liniştea slujind lui Dumnezeu, ca monah al acestei mănăstiri. În anul 1812 devine mănăstire de maici. Biserica este renovată şi mărită în 1851 de boierul Palade. Ca multe alte asemenea lăcaşuri cade şi ea victimă decretului 410 din 1959, desfiinţându-se. Se redeschide în anul 1987, când se încep reparaţiile sub directa îngrijire a Părintelui stareţ Leopold, împreună cu obştea în formare. Fiind redeschis ca schit de călugări aparţinând de Mănăstirea Horăiţa, după 1990 se măreşte obştea şi primeşte regim de mănăstire.

Descriere: Biserica este o construcţie de zid, pe fundaţie de piatră în formă de cruce. Altarul este luminat de o fereastră la est. Catapeteasma este din lemn sculptat filigram. Are trei turle oarbe de formă octogonală, aşezate una după alta de la est spre vest, pe altar, naos şi pronaos. Naosul, luminat de câte trei ferestre la sud şi nord, se delimitează de pronaos prin câte două coloane pe fiecare parte, care susţin o arcadă foarte lată. Pronaosul este luminat de câte două ferestre pe zidul din sud şi pe cel nordic. Toate ferestrele sunt din lemn, duble, dreptunghiulare, cu terminaţia în arc. Pridvorul este închis, luminat de o fereastră la sud şi alta la nord. Intrarea se face prin partea vestică, pe o uşă de stejar, sculptată pe ambele feţe, în exterior fiind sculptată Sfânta Ana. În interior uşă este dublată de o alta, metalică, masivă. Uşa de intrare în pronaos este tot din stejar în două canaturi, sculptată şi ea pe ambele feţe. Tot mobilierul interior este nou, din stejar sculptat. Pardoseala este din parchet, iar acoperişul din tablă aşezată în solzi. 

Pictura: În frescă a fost executată în anii 1994-1995 de meşteri anonimi. Este o pictură reuşită artistic, în care predomină albastrul. Faţadele exterioare sunt tencuite şi văruite în alb. Are ornamentaţii obţinute din tencuială şi zugrăveală.

Altele: Clopotniţa din zid cu gang de intrare este la 50 m sud de biserică. Clădirea pentru stăreţie, chilii, trapeza, bucătărie, construită la 20 m vest de altar, are parterul din piatră şi etajul din lemn. Etajul are un cerdac din lemn, susţinut de stâlpi de lemn. Clădirea este acoperită cu tablă. Aceasta şi clopotniţa erau ctitorie în 1997, când am vizitat a două oară mănăstirea, de Arhimandritul Laurenţiu Niţă. 

Accesul:

Este situată pe şoseaua Piatra Neamţ-Tg. Neamţ, km 10, ramificaţie stânga Almaş , 4 km până în mănăstire pe drum, în parte asfaltat dar mai mult pietruit. Pe acest drum suntem însoţiţi de pârâul Almaş . De la ramificaţie până în oraşul Tg. Neamţ distanţa este de 34 km. Din Almaş se poate ajunge pe un drum forestier prin pădure 11 km, spre nord-est la Mănăstirea Horăiţa şi Schitul Horăicioara. Mănăstirea Almaş este construită pe o colină la marginea vestică a satului, în jurul ei fiind dealuri înalte, îmbrăcate cu păduri de conifere.

©2015 Powered by Kival Media