• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Pantelimon

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Pantelimon reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea CERNICA - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Pantelimon.


Istoricul: Mănăstirea Cernica a fost întemeiată în 1608 de vornicul Cernica Ştirbei, mare vornic al lui Mihai Viteazul şi al lui Radu Şerban. Pe locul respectiv a fost o aşezare monahală mai veche. Biserica ridicată de el a primit hramul Sf. Nicolae. De la acest hram şi-a luat numele ostrovul pe care se află construcţia. Mănăstirea denumită la început Grădiştea Floreştilor şi-a schimbat cu vremea numele, adoptându-l pe cel al ctitorului său. Vechea biserică a lui Cernica a fost adaptată nevoilor crescânde ale călugărilor, în special de stareţul Gheorghe care, în 1781, când începe păstoria, o găseşte într-o stare de părăsire. Actuala biserică a fost construită după cutremurul din 1802 de stareţul Timotei şi terminată în 1815. Este o construcţie grandioasă (din biserica lui Cernica, astăzi se mai cunoaşte doar fundaţia). Cutremurul din 1940 a dărâmat bolta naosului şi turla cea mare. Prin grija patriarhului Justinian, biserica a fost restaurată în 1965-1967 când s-a reconstruit numai turla pe pronaos.

Descriere: Biserica Sf. Lazăr din cimitir este opera stareţului Gheorghe, construită în 1804 tot în insula Sf. Nicolae. Este de dimensiuni reduse, dar impresionează prin decoraţia exterioară bogată. 

Pictura: Pictura actuală aparţine zugravului Fotache. Icoanele împărăteşti şi portretele stareţilor Timotei şi Gheorghe sunt opera lui Nicolae Polcovnicu, care a zugrăvit în 1825-1838 şi biserica mitropoliei Bucureşti.

Altele: Pe latura de sud a chiliilor se află paraclisul zidit la 1790 de Dan Braşoveanu şi restaurat ulterior de arhimandritii Nicodim şi Pimen. Al doilea paraclis se află în casa stareţului Gheorghe. 

Accesul:

Este situată la 12 km est de Bucureşti, şoseaua Bucureşti-Călăraşi până în comuna Pantelimon, apoi intersecţia dreapta Cernica-Bălăceanca. Din piaţa Sf. Gheorghe (centrul oraşului Bucureşti) se circulă cu tramvaiele 13 şi 14 până la capătul liniei în Pantelimon şi de aici cu autobuzul 410 - Bălăceanca şi 461, cu staţie în faţa mănăstirii. Se intră apoi în dreapta pe o alee asfaltată mărginită de arborii tuia şi după 3-5 minute suntem la biserica mare Sf. Mucenic Gheorghe. Vara se circulă şi cu autobuzele pentru ştrandul Cernica până la intersecţia spre ştrand şi de aici 1 km până în mănăstire. Aşezământul se află pe două ostroave ale lacului Cernica.

©2015 Powered by Kival Media