• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Isaccea

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Isaccea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea COCOŞ - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Isaccea.


Istoricul: Prin anul 1679 a existat în acest loc un schit de sihaştri, pustiit de cetele străine care prădau adesea pământul dintre Dunăre şi Mare.

Descriere: Biserica este masivă din piatră în formă de cruce. Absidele din naos sunt adânci şi foarte largi. Naosul se delimitează de pronaos prin doi stâlpi voluminoşi, câte unul pe fiecare parte, lipiţi de zid. Are un pridvor închis în care se intră printr-o uşă masivă în două canaturi, înaltă, cu geam în partea superioară. Are al doilea pridvor deschis, susţinut de 6 coloane masive. Naosul de 19 m lăţime în zona absidelor luminat de câte două mari ferestre, pe fiecare parte, pronaosul lat de 9 m este luminat de câte o fereastră lată şi înaltă pe fiecare parte. Pronaosul şi naosul au împreună 24 m în lungime. Altarul este luminat de câte o fereastră înaltă pe fiecare parte. Pridvorul închis este luminat de o fereastră înaltă pe dreaptă şi prin geamul de deasupra uşii. Toate ferestrele sunt duble şi cu grilaj de fier în interior. Pardoseala în pridvor şi biserică este din plăci de ciment care imită gresia. Biserica are 3 turle octogonale, străpunse de câte 8 ferestre înguste şi înalte. Turla de pe naos este foarte masivă şi înaltă. Aceasta este văzută în îndepărtare peste crestele copacilor pădurii. Celelalte două mai mici sunt aşezate pe fiecare parte a pridvorului. 

Pictura: Pictura bisericii a început în toamna anului 1914, executată de pictorul italian F. da Biasse în stil neobizantin şi s-a terminat în 1916. A fost restaurată în 1957 - 1960.

Altele: Mănăstirea are un muzeu cu icoane vechi şi obiecte de artă religioasă adunate din parohiile judeţului Tulcea. Muzeul adăposteşte şi o colecţie de carte veche, religioasă, în special românească. 

Accesul:

Este situată la circa 35 km vest de Tulcea pe şoseaua Tulcea - Niculiţel - 23 August - Măcin - Brăila.Din autogara Tulcea sunt autobuze care vin după-amiaza până în mănăstire şi pleacă dimineaţa devreme la Tulcea. Dar mai sunt şi autobuze pentru Niculiţel, 23 August şi din Niculiţel 5 km de drum asfaltat şi deschis (numai câteva sute de metri prin pădure în apropierea mănăstirii). Mănăstirea este amplasată într-o poiană largă în mijlocul unei păduri de foioase cu mult tei, având la răsărit şi ceva teren arabil şi o mică plantaţie de vie. Are un parc mare cu arbori şi arbuşti,câţiva brazi, mari, puternici, par a fi în zona lor de munte. Se află şi câteva exemplare de tuia. În parc sunt răspândite bănci pentru odihnă. Aleile fără iarbă sunt pavate şi în incintă este ordine şi curăţenie desăvârşită.

©2015 Powered by Kival Media