• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Gherla

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Gherla reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea NICULA - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Gherla.


Istoricul: Urmele istorice privind existenţa satului există din 1326. Prima biserică se crede că a fost construită în 1552. Satul a devenit foarte cunoscut în împrejurimi, în Muntenia, Moldova şi chiar peste hotare datorită Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni a cărei istorie o vom reda mai târziu. În locul bisericii din 1552, pe la 1700-1712 pustnicul Nicolae construieşte alta, tot din lemn, care a fost mistuită de foc la 24 aprilie 1973. Aceasta a fost înlocuită în 1974 de arhimandritul Cleopa Nan cu alta tot din lemn, asemănătoare celei vechi, adică din Maramureş, aşa cum arată Ioan Podea în monografia mănăstirii Nicula din 1995. Construcţia este în formă de navă, cu turn ascuţit, arhitectural semănând cu bisericile din Maramureş.

Descriere: Biserica mare este construită din piatră, cu boltitură de cărămidă, în formă de navă, în stil neoromanic. După planul arhitectului italian Laurentiu Zottieh, având 30,70 m lungime, 11,35 lăţime, cu naos şi pronaos foarte încăpător. Iconostasul aurit a fost sculptat de S. Kertstesiu din Tăşnad. În mijlocul iconostasului este aşezată Icoana Maicii Domnului de la 1681, făcătoare de minuni, care are un mecanism de ridicare şi de lăsare jos, ca miile de pelerini să o poată atinge şi săruta. 

Pictura: Iniţial a fost realizată de canonicul Mihail Şerban din Gherla în 1883, autorul fiind pictor şi compozitor muzical. Actuala pictură este realizată în tempera, stil bizantin, de către pictorul focşănean, profesor Vasile Pascu, în anul 1961.

Altele: Clădirea chiliilor, zidită din 1913-1920, în lungime de 68 m şi lăţime de 8 m, acoperită cu tablă de zinc, cuprinde şi un paraclis cu hramul Buna Vestire pentru slujbele de iarnă, pictat de monahi ai mănăstirii în stil Niculean. Are o trapeză impunătoare, ornamentată cu 60 de icoane pe sticlă şi şase chilii bine îngrijite, care sunt puse la dispoziţia oaspeţilor. 

Accesul:

Este situată pe şoseaua Cluj Napoca-Gherla, intersecţie dreapta Fizeşu Gherlei 5 km, la 50 km nord-est de Cluj şi la 18 km sud-est de Dej. Aşezământul este construit la 3 km din şoseaua Nicula-Gherla, pe un platou înconjurat spre sud-vest de Dealul Mănăstirii, Dealul Cărbunari, Podul Mic, Podul Mare şi Poiana Luchi, la răsărit de dealurile Zapodia şi Ghergheleul. Dacă privim spre apus, se vede creasta dealului care desparte Valea Someşului de Valea Sicului şi mai în depărtare, spre orizont, munţii Huedinului. Faţă de satul Nicula este la distanţă de 1,2 km drum betonat şi la o înălţime de 100 m (faţă de nivelul mării 200 m).

©2015 Powered by Kival Media