• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Fundulea

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Fundulea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea SFÂNTUL MERCURIE - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Fundulea.


Istoricul: A fost înfiinţată în anul 1642, de către domnitorul Matei Basarab şi soţia sa, Elena. Această mănăstire este o ctitorie a domnitorului Matei Basarab, ridicată în amintirea unei lupte din 1632, cu tătarii. Biserica şi ulterior satul Plătăreşti îşi trag numele de la primul egumen grec al mănăstirii, Plastara.

Descriere: Biserica este o construcţie masivă din cărămidă, cu ziduri groase de un metru, în formă de cruce, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi un pridvor deschis. Altarul este luminat de o fereastră mare la răsărit şi câte una mică (0,50/0,20 m) în zidurile din sud şi nord. Catapeteasma din lemn este originală din anul 1646. Naosul şi pronaosul primesc fiecare lumină de la câte o fereastră aşezate una la sud şi alta la nord. Toate ferestrele sunt din lemn, dreptunghiulare, înalte de 2 m, late de 0,45 m şi aparate la exterior de grilaje din fier forjat. Pe naos se află o turlă mare deschisă, poligonală, luminată de 12 ferestre foarte înalte (3 m) şi înguste. Sub cornişa corpului, deasupra firidelor şi sub cornişa bazei turlei sunt câte 3 rânduri de cărămidă aşezată în zimţi ca dinţii de ferestrău. Naosul are absidele largi dar puţin adânci. Este mult mai spaţios decât pronaosul de care este despărţit printr-un perete gros de un metru ce lasă o deschidere largă cât o uşă înconjurată cu ancadramente de piatră. Intrarea în pronaos din pridvor se face prin vest, printr-o uşă masivă de stejar, întărită la exterior cu bare metalice. Pridvorul semideschis este susţinut în faţă de 5 stâlpi groşi din zid, înconjurat de un zid de 0,90 m înălţime şi 80 cm lăţime. Pardoseala în biserică este din lespezi de piatră (în viitor se preconizează să fie din marmură), în pridvor pardoseala este din ciment. Biserica este acoperită cu ţiglă. 

Pictura: Pictura în frescă este nouă în pridvor, naos şi altar, realizată de Gioca Miroslav. Pictura veche a fost distrusă de turci în timpul revoluţiei din 1821. Pictura din pronaos este originală din 1649. A fost restaurată între anii 1993-1997 de profesorul universitar Viorel Grimoschi. Pictura catapetesmei a fost restaurată de pictorul Constantin Ritivoiu. În pridvor sunt pictaţi în registrul inferior Sf. Ecaterina şi Sf. Doroteia în partea nordică a zidului, Sf. Paraschiva şi Sf. Palaghia în partea sudică, iar în stânga şi dreapta uşii de intrare în pronaos Sf. Petru şi Pavel. În registrul superior deasupra uşii este pictată scena Dreapta Judecată.

Altele: Clopotniţa este construită la 25 m vest de pridvor, la intrarea în incintă pe partea dreaptă. Este o construcţie din zid, de formă pătrată, acoperită cu tablă. 

Accesul:

Este situată în marginea de sud-vest a satului Plătăreşti la 300 m în stânga şoselei Olteniţa-Plătăreşti-Pantelimon-Bucureşti, la 18 km sud est de oraşul Bucureşti şi la 41 km nord-vest de oraşul Olteniţa. Există mai multe autobuze de transport public pe zi atât din Olteniţa cât şi din Bucureşti.Se poate folosi şi transportul pe calea ferată cu destinaţia gara Plătăreşti şi de aici în direcţia Bucureşti pe sosea asfaltată cca 600 m până la o troiţă mare ridicată pe marginea stângă a şoselei şi în continuare la stânga pe drum asfaltat (prin osârdia PC preotul Lepădatu) cca 300 m până la mănăstire, imediat după Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică aflat în stânga drumului, în incinta mănăstirii.În apropierea mănăstirii, la sud-vest de ea se află lacul Tătaru.

©2015 Powered by Kival Media