• blog
  • google plus Biserici Romania
  • contact
Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Drobeta Turnu Severin

Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Drobeta Turnu Severin reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Mănăstirea TOPOLNIŢA - Biserici Romania - Biserica Ortodoxa Romana Drobeta Turnu Severin.


 Istoricul: Biserica actuală a mănăstirii Topolniţa este construită pe vatra unei biserici mai vechi care, după tradiţie şi unele documente mai vechi, ar fi fost zidită de Nicodim, ctitorul Tismanei, cam în vremea lui Radu I (1374-1375). Dar există şi lucrări care arată că a fost construită în locul unei sihaştrii din secolul al XV-lea. Construcţia actualei biserici datează din anul 1646, ctitorii ei fiind Lupu Buliga vel Căpitan, în timpul lui Matei Basarab şi al soţiei sale, Stanca.

Descriere: Biserica are ziduri groase din cărămidă şi de piatră. Sub streaşină, în exterior, are mai multe rânduri de cărămizi în relief (aşezate pe muchie). Are o turlă mare de zid pe naos, acoperită cu ţiglă. Biserica este acoperită cu şindrilă. Este compartimentată în altar, naos şi pronaos (care este mai puţin încăpător decât naosul). Pronaosul este delimitat de naos printr-un zid care are deschisă o intrare cât o uşă. Ferestrele sunt înguste. 

Pictura: A fost făcută în 1673 de fiul lui Lupu Buliga, jupân Curea vel paharnic, pe cheltuiala sa şi este lucrată de zugravii: Gheorghe Zuc, grec, şi Dima, vlah, în frescă stil bizantin. Frescele originale se menţin şi astăzi. Au fost spălate în anul 1920. Pe faţada exterioară vestică se remarcă pictura cu tema: Judecata de Apoi, asemănătoare mănăstirilor din Moldova. Unele inscripţii din biserica fac cunoscuţi stareţii din anii 1646, 1700, 1811, 1817.

Altele: Între zidurile schitului Topolniţa, Ghiţă Cutui Olteanul şi Simion Mehedinţeanu, căpitani din oastea de panduri a lui Tudor Vladimirescu, şi-au asigurat un loc de refugiu şi de rezistenţă. Faptul acesta este consemnat pe o placă memorială aflată la intrarea în mănăstire, pe zidul clopotniţei. Mănăstirea se prezintă şi astăzi cu un turn de strajă şi ziduri înconjurătoare. 

Accesul:

Mănăstirea este situată la nord-vest de oraşul Drobeta-Turnu Severin, la circa 10 km, pe şoseaua Drobeta-Turnu Severin-Motru, ramificaţia Izvorul Bârzei. Cei care folosesc mijloacele publice de transport pot veni cu autobuzele orăşeneşti din piaţa oraşului, care merg în satul Schitul Topolniţa, de mai multe ori pe zi. Din staţia de autobuz a satului se merge pietonal în direcţia vest (prin sat) 1,5 km şi apoi la dreapta, prin pădure, 1,2 km. În drumul lor, autobuzele trec pe lângă Combinatul de apă grea de la Halânga şi apoi prin satele: Baloteşti, Răscoleşti, Izvorul Bârzii. Intrarea în mănăstire se face pe sub clopotniţă, printr-o poartă masivă de lemn pe care sunt sculptaţi de la stânga la dreapta: Sfântul Ioan Botezătorul, Sf. Apostol Pavel, Sf. Apostol Petru şi Cuviosul Nicodim Sfinţitul.

©2015 Powered by Kival Media